2 hipertónia a mozgósításnál

2 hipertónia a mozgósításnál

Kockázati tényezők A keringési rendszer betegségei közül az általuk okozott betegség- és halálozási teher alapján kiemelt figyelmet érdemelnek a magas vérnyomás II15az ischaemiás szívbetegségek ISzB II25ezen belül is a heveny szívizominfarktus II23valamint a cerebrovaszkuláris betegségek II69ezen belül a szélütés I A hipertónia megítélése kettős: egyrészt egy igen magas prevalenciájú népbetegségként tartjuk számon, másrészt más szív-érrendszeri betegségek kialakulása szempontjából rizikótényezőként.

2 hipertónia a mozgósításnál

Természetesen így mindazon tényezők, amelyek a hipertónia kialakulása szempontjából oki és rizikótényezőknek minősülnek, közvetlen vagy közvetett formában, az egész betegségcsoport vonatkozásában rizikótényezőnek tekinthetők.

A továbbiakban a szív-érrendszeri betegségek kialakulása szempontjából nagy jelentőségű rizikótényezőket általában soroljuk fel, megjegyezve, ha egy adott rizikótényező fennállása egy adott típusú szív-érrendszeri betegség kialakulása szempontjából kiemelt jelentőségű.

Genetikai fogékonyság A szív-érrendszeri betegségekkel szembeni fogékonyság genetikai meghatározottsága ma már bizonyítottnak tekinthető. Több mint negyedszázada ismertek azok a kutatási eredmények, melyek bemutatják a hipertóniás hajlam poligénes öröklődését, a hipertónia familiáris halmozódását.

Monozigóta és dizigóta ikervizsgálatok szintén a magas vérnyomás hajlam genetikai meghatározottsága mellett szólnak. A renin-angiotenzin és a kallikrein-rendszer, valamint az iontranszportot és az ioncsatornák működését szabályozó gének polimorfizmusának vizsgálatával azonosították a veszélyeztetettség indikátorainak tekinthető konkrét allélizomorfokat. Az ateroszklerózis hajlam genetikai hátterének vizsgálatával nyert eredmények ma már a konkrét népegészségügyi hasznosítás küszöbén állnak.

Számos olyan genetikai defektust és polimorfizmust is 2 hipertónia a mozgósításnál, melyek a lipidháztartás szabályozásában szereplő különböző fehérjék pl. Túl a lipidháztartást érintő genetikai polimorfizmusokon a véralvadás szabályozásában pl. A hajlamosító gének hatásának érvényesülése attól függ, hogy a hajlamosító polimorfizmusok milyen mértékben kombinálódnak egymással, ill.

Magas vérnyomás - hipertónia

Kor, nem, etnikai hovatartozás Közismert, hogy a kor előrehaladtával úgy férfiak, mint nők esetében 2 hipertónia a mozgósításnál szisztolés és diasztolés vérnyomás értékek egyaránt növekednek; ennek ellenére nem fogadható el az az álláspont, hogy a vérnyomás értékek növekedését a kor előrehaladtával fiziológiás jelenségként értékelhetjük. Az etnikai csoportok közötti jelentős eltérésekre észak-amerikai epidemiológiai vizsgálatok szolgáltatnak meggyőző példákat. Nagy mintaszámú populációs vizsgálatok eredményei szerint, a fekete férfiak és nők körében egyaránt, a legveszélyeztetettebb korcsoportokban, a hipertónia incidenciája a fehér férfiak és nők esetében észlelt értéknél lényegesen magasabb.

2 hipertónia a mozgósításnál állítható egyértelműen, hogy ez az eltérés a feketék fokozott genetikai fogékonyságával áll összefüggésben, hisz eltérő társadalmi-gazdasági státuszuk, s az ebből eredően eltérő életmódtényezők ezen vizsgálatokban zavaró hatásként érvényesülnek. Az ISZB-kialakulás relatív rizikója a dohányzók esetében kb. Több epidemiológiai vizsgálat eredményei alapján elvégzett becslés is támogatja azt a vélekedést, hogy a dohányzás kb.

Teljes a szakmai egyetértés arra vonatkozóan, hogy a dohányzás a szívinfarktus egyik legjelentősebb rizikótényezője. Fontos hangsúlyozni, hogy más rizikótényezők hatását is felerősíti, így például a hiperkoleszterinémia mint rizikótényező hatása a koronáriabetegség esélyére lényegesen megnövekedett dohányzók esetében.

Táplálkozási szokások A hipertónia kialakulása szempontjából a táplálkozási tényezők között a sófelvétel mértéke érdemel kiemelt figyelmet. Több százezer emberre kiterjedő epidemiológiai vizsgálatok mutattak ki egyértelmű pozitív összefüggést az átlagos napi sófelvétel mértéke és a magasvérnyomás betegség prevalenciája között különböző populációkban.

Klinikai vizsgálatok adatai szólnak amellett, hogy ha az antihipertenzív kezelést a sófelvétel megszorításával kombinálják, a gyógyszeres 2 hipertónia a mozgósításnál hatékonysága az esetek jelentős hányadában fokozható. A felvett táplálék egyéb komponensei a 2 hipertónia a mozgósításnál vérnyomás és egyéb szív-érrendszeri betegségek kialakulásával közvetettebb összefüggést mutatnak, hatásukat a zsír- és szénhidrát anyagcsere, ill.

A táplálkozási szokások és szív-érrendszeri betegségek gyakorisága közötti összefüggést populációs szinten vizsgáló tanulmányok eredményei bizonyították, hogy a szív-érrendszeri betegségek prevalenciája azon országok lakossága esetében magas, melyek táplálkozását a telített zsírok nagymérvű fogyasztása jellemzi, ami általában magas koleszterinszinthez vezet.

A telített zsírok helyett egyszeresen telítetlen zsírok fogyasztása nem jár koleszterincsökkentő hatással, szemben a többszörösen telítetlen zsírok ilyen szempontból kedvező hatásával.

Magas szérumkoleszterin és LDL Low Density Lipoprotein szint Számos epidemiológiai vizsgálat egybehangzóan bizonyítja, hogy a szérum koleszterin- és LDL-szintjének növekedése az érelmeszesedés veszélyének növekedésével jár együtt. A szérum magas koleszterinszintje általában együtt jár a szérum LDL-szint emelkedésével, azaz az összkoleszterinszint emelkedés hátterében jellemzően az LDL-koleszterin frakció emelkedése áll.

Ezzel a becsléssel összhangban van az a klinikai megfigyelés, hogy az akut miokardiális infarktus az esetek kb. Számos vizsgálat támasztja alá, hogy a szérumkoleszterinszint értéke és az ISZB okozta halálozás relatív kockázata között egyértelműen pozitív korreláció áll fenn.

A HDL-hez kötött koleszterinfrakció esetében ellenkező előjelű összefüggés ismert. Elhízás Keresztmetszeti és longitudinális vizsgálatok nagy száma bizonyítja, hogy a BMI és a vérnyomásértékek között szoros, pozitív korreláció áll fenn.

Ennek ellenére nem egyértelműek azon epidemiológiai vizsgálatok eredményei, melyeket a szív-érrendszeri betegségek és az elhízás mértéke közötti összefüggés feltárására terveztek, ill. Az ún. Seven Countries Study vizsgálat eredményei jól tükrözik a túlsúlyosság, ill.

A Hipertónia hét üzenetei

A vizsgálatba bevont populációk esetében a koronáriabetegség incidenciája a túlsúlyosság, ill. Ugyanakkor Finnországban az Észak-Karéliai Projekt keretében elvégzett vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy az elhízás egyértelműen hajlamosít koronáriabetegségre.

Hasonló eredménnyel zárult az a vizsgálat, magas vérnyomás okozta halálozások Hollandia vidéki férfi lakosságán végeztek el, s erős pozitív korrelációt tapasztaltak a koronáriabetegség gyakorisága és a túlsúlyosság között.

A mediterrán Európa Olaszország, Görögország, s a vizsgálat idején Jugoszlávia férfilakossága esetében a koronáriabetegség rizikója a BMI-vel U-formájú összefüggést mutatott, azaz a normál tartomány alatti és fölötti érték egyaránt koronáriabetegségre hajlamosít, a legalacsonyabb rizikó a normál tartományhoz rendelhető. A Framingham-vizsgálat eredményei alapján, különösen fiatalok esetében, a túlsúlyosság, ill.

  • Milyen kenyeret fogyasszon magas vérnyomás esetén
  • A hipertónia nem szokásos kezelése
  • Megelőző orvostan és népegészségtan | Digitális Tankönyvtár
  • kognitív tesztek - Keresés | eLitMed
  • Magas vérnyomás nordic walking

Fizikai inaktivitás A fizikai inaktivitás, ill. Bár állatkísérletes és humán epidemiológiai adatok eredményei alapján is némi bizonytalanság észlelhető az intenzív esetleg versenyszerűen végzett fizikai aktivitás vonatkozásában, a rendszeres, a szervezetet alapvetően nem megterhelő testmozgás kedvező hatása nem vitatott.

A fizikai inaktivitás esetében jelentős többletrizikóval kell számolni szív-érrendszeri betegségek vonatkozásában is; 18 epidemiológiai vizsgálat metaanalízise is ezt a vélekedést támasztja alá. Az ösztrogén tartalmú fogamzásgátlók alkalmazása különösen az agyi érbetegségek relatív kockázatát növeli jelentős mértékben kb. Alkoholfogyasztás 2 hipertónia a mozgósításnál alkoholfogyasztás és a szív-érrendszeri betegségek összefüggésének megítélése nem mentes minden ellentmondástól.

Számos adat szól amellett, hogy a mérsékelt alkoholfogyasztók körében kisebb a szív-érrendszeri betegségek korspecifikus incidenciája, s következményesen a kardiovaszkuláris halálozás.

2 hipertónia a mozgósításnál

Esetenként a mérsékelt alkoholfogyasztás kevesebb, mint napi 24 gramm protektív hatásáról is beszámolnak tanulmányok, mely a lipid-anyagcsere előnyös befolyásolásán keresztül érvényesülne. Ugyanakkor, az alkoholfogyasztás a vérnyomást emeli, s ezáltal előnytelenül befolyásolja a kardiovaszkuláris betegségekkel szembeni veszélyeztetettség alakulását.

Általában elfogadhatjuk, hogy a mérsékelt alkoholfogyasztás nem jelent rizikónövekedést a kardiovaszkuláris megbetegedésekkel szemben, de ebből a megállapításból nem vonható le az a következtetés, hogy az egyéneket, ill. Prevenciós lehetőségek Tekintettel arra a körülményre, hogy a szív- és érrendszeri betegségek rizikótényezői egyéb, nem fertőző krónikus betegségek esetében is rizikótényezőként hatnak, a kardiovaszkuláris betegségek megelőzését célzó programok sem betegségspecifikusak.

Erre szolgál dysarthria hipertónia formája az Észak-Karéliai program eredményessége is, melyet alapvetően a szív-érrendszeri betegségek okozta korai halálozás mértékének csökkentésére indított el a finn kormány, ill.

Igazolást nyert, hogy sikeres leszoktató programot követően a volt dohányosok esetében a koszorúér-betegség rizikója annál inkább csökken, minél hosszabb idő telik el a dohányzás abbahagyását követően. Epidemiológiai vizsgálat igazolja azt is, hogy még az ismétlődően sikertelen leszoktató programnak is rizikócsökkentő hatása van, hisz a dohányzást időszakonként szüneteltető dohányosoknak is kedvezőbb a rizikóstátusza, mint a perzisztens dohányzóké. Ha a dohányzás abbahagyása kardiovaszkuláris eseményt pl.

Megelőző orvostan és népegészségtan

A dohányzásellenes kampányok látványos sikereket elsősorban a fejlett országok iskolázott lakossága esetében hoznak, míg az alacsonyabb társadalmi státuszú csoportok esetében, ill. Hatékonynak általában azok a dohányzásellenes programok bizonyultak, melyekben a társadalom mozgósítása egyértelmű dohányzásellenes törvénykezéssel és árpolitikával társult.

Az egészséges táplálkozást segítő programok Kardiovaszkuláris rizikó csökkentésére irányuló táplálkozási programok alapvető törekvése a telített zsírok fogyasztásának és a sófelvétel mértékének csökkentése.

A teljes tej, vaj, tojás és általában az állati zsírok felvételének mérséklése kedvezően befolyásolja a szérum koleszterin-szint alakulását, ami a koronária betegség rizikójával közismerten pozitív összefüggést mutat.

A Hipertónia Hétről

A sófelvétel kontrollálása elsősorban a magas vérnyomás rizikó csökkentésén keresztül hat. A fiziológiás nátrium-klorid szükséglet mindössze napi g, aminél még abban az esetben is magasabb a napi sófelvétel, ha ételeinket sózás, ill.

WHO általánosan elfogadott ajánlása szerint a napi sófogyasztás mértékét kívánatos 5 g alatt tartani, ami nem csekély kihívást jelent olyan néptáplálkozási szokások mellett, ami 10 g fölötti napi sófelvételt eredményez. Ez jellemző a hazai táplálkozási szokásokra is.

Klinikai és epidemiológiai vizsgálatok igazolják, hogy a sószegény étrend a vérnyomást még azon hipertóniás betegek esetében is lényegesen csökkentheti, akiknél a hipertónia mértéke súlyosnak minősül; illetve antihipertenzív gyógyszerek alkalmazása esetén a sófelvétel megszorításával lényeges dóziscsökkentést lehet elérni.

2 hipertónia a mozgósításnál

Általánosan elfogadott, hogy a vérnyomás-csökkentés érdekében a testsúly és a sófelvétel mérséklése hatékony intervenciót jelentenek.

Nagy valószínűséggel állítható, hogy a kontrollálatlan sófelvétel az elhízásnál is nagyobb mértékben befolyásolja a vérnyomás érték alakulását, hisz azokban az országokban, melyek ételkészítési szokásait a sózás mellőzése jellemzi, a hipertónia prevalenciája alacsony még abban az esetben is, ha az elhízás prevalenciája magas. A telített zsírok fogyasztásának mérséklése jellemző módon a szérumkoleszterinszint csökkenéséhez vezet. Megfontolandóak azok a táplálkozási ajánlások, melyek a szív-érrendszeri betegségek kialakulása szempontjából protektív hatású fitokemikáliákban gazdag táplálék zöldségekben és gyümölcsökben gazdag diéta fogyasztását javasolják, de ezek jelentősége alárendelt a só és a telített zsírfelvétel kontrollálásához viszonyítva.

A fizikai aktivitás tánc hipertónia kezelése támogató programok Ezek a programok összetett hatásúak, hisz nemcsak az egyes szervek vérellátásának javításán keresztül hatnak, de a testsúly kontrollálása szempontjából is lényegesek. A szív-érrendszeri betegségek szempontjából ajánlott fizikai aktivitás intenzitása, gyakorisága és időtartama nem pontosan meghatározott.

Általában napi — kalória energialeadással járó testmozgás javasolt, jellemzően séta formájában, hisz a nagy erőkifejtést igénylő napi fizikai aktivitás kapcsán a rizikócsökkentő hatás nem egyértelmű.

Már az észak-karéliai vizsgálat kapcsán is felhívták a szakemberek a figyelmet arra, hogy azok a finn férfiak, akik esetében a legmagasabb szív-érrendszeri rizikó volt észlelhető a es évek Finnországában, a társadalom fizikailag legaktívabb rétegét fizikailag 2 hipertónia a mozgósításnál igénybevett földművelő parasztjait képviselték.

A rovat további cikkei

A szív-érrendszeri betegségek prevenciója szempontjából az ajánlott fizikai aktivitás rendszeres, a szervezet szempontjából extra terhelést nem jelentő, alapvetően rekreációs jellegű testmozgást jelent.

Másodlagos megelőzés Hipertónia-szűrőprogramok Mint korábban említettük, a magas vérnyomás betegség azért jelent kiemelt népegészségügyi problémát, mert számos egyéb szív-érrendszeri betegség kialakulása szempontjából is rizikótényezőt jelent. A magas vérnyomás prevalencia már a viszonylag fiatal 2 hipertónia a mozgósításnál populációban is igen magas.

Természetesen a nem azonosított s következésképp nem kezelt hipertónia a szív-érrendszeri betegségek kialakulása szempontjából sokkal nagyobb veszélyt jelent, mint a felismert és kezelt magasvérnyomás-betegség. Ezért nem hangsúlyozható eléggé az alapellátásra épített vérnyomás-szűrés fontossága, hisz ezáltal válik lehetővé a magas vérnyomás korai felismerése és az érintett egyének gondozásba vétele.

A szűréshez hasonló fontossággal bír a gyógyszeres kezelésben részesülő magas vérnyomás betegek rendszeres kontrollálása, s szükség esetén a kezelés módosítása. Aggasztó az a becslés, miszerint a hazai hipertóniás betegek kb. Ez a célkitűzés csak egy, az alapellátásra épített, következetesen érvényesített és finanszírozott program keretében valósulhat meg.

Harmadlagos megelőzés Szív-érrendszeri betegek rehabilitációja A szív-érrendszeri betegek, ill. Elemei között a fizikai, a pszichés és a társadalmi rehabilitáció mozzanatai egyaránt fellelhetők. Magyarországon ez a tevékenység elsősorban a kardiológiai és neurológiai gondozóintézetekre hárul, melyek feladata a megfelelő gyógyszeres kezelés beállítása mellett az életviteli és táplálkozási tanácsadás és a rendszeres ellenőrzés az alapbetegségre és lehetséges szövődményeire vonatkozóan.

A fizikai rehabilitáció sajátos hangsúlyt kap a szélütésen átesett betegek esetében, mely a feladatra speciálisan felkészült gyógytornászok, rehabilitációs 2 hipertónia a mozgósításnál tevékenységét igényli.

Fontos információk